intens-3
nadenken-3
bescherming-jongere-hoodie-3
wantrouwen-3
jongere-weet-het-niet-meer-3
ongelovig-3
toekomst-3

Wie wij zijn?

Accare

Accare biedt specialistische jeugdhulp op bijna 30 locaties in Noord- en Midden-Nederland. Wij vinden dat ieder kind het recht heeft om mee te doen; thuis, op school en met vrienden. Als meedoen even niet lukt, helpen we zoeken naar een oplossing op maat. We weten waar we staan: voor, achter én naast het kind.

Ambiq

Ambiq behandelt en begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek. Wij geloven dat ieder kind het recht heeft om op te groeien in een gezin, dus daar is onze organisatie volledig op ingericht. We werken zoveel mogelijk ambulant (bij de mensen thuis) om in een vertrouwde omgeving antwoord te geven op elke hulpvraag. Als het echt niet anders kan hebben we intramurale plaatsen beschikbaar, om vanuit een stabiele leefomgeving met de behandeling en/of begeleiding te starten. Voor elk kind een veilige en prettige omgeving.

Cosis

Cosis is er in Groningen en Drenthe voor kinderen en volwassenen met een beperking, en voor mensen die gebruik maken van de maatschappelijke opvang. We willen ontdekken wie de cliënt is en zijn oprecht geïnteresseerd in zijn of haar persoonlijke vraag. We staan voor gepersonaliseerde dienstverlening. We ondersteunen onze cliënten om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven.

GGZ Drenthe

GGZ Drenthe biedt hulp bij psychische problemen aan ouderen, volwassenen, kinderen en jongeren. Samen met onze patiënten werken wij aan herstel en kwaliteit van leven. Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is. Maar altijd toegankelijk en dichtbij: meestal op de poli, in de wijk of online, soms thuis of in de kliniek.

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)

De missie van Verslavingszorg Noord Nederland is: Perspectief bieden op een ander leven. Deze missie betekent dat VNN mensen met verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. Ook wil VNN zich inzetten om verslavingsproblemen te voorkomen.

Yorneo

Bij Yorneo kun je terecht als je zorgen hebt over de ontwikkeling van een kind of het gedrag dat een kind vertoont. Wij zijn er (in Drenthe) voor kinderen, jongeren, ouders of verzorgers, professionals op de kinderopvang, leerkrachten en docenten bij uiteenlopende en complexe opvoed- en opgroeiproblemen. Yorneo zet zich in voor het hervinden van evenwicht in het systeem van de opvoeders en hun kinderen om de ontwikkeling van het kind te verbeteren/versterken.

FACT jeugd Drenthe; samen voor jou!

Logo Accare
Logo Cosis
logo Yorneo