jongere-weet-het-niet-meer-3
wantrouwen-3
nadenken-3
ongelovig-3
bescherming-jongere-hoodie-3
toekomst-3
intens-3

Voor verwijzers

Het FACT-jeugdteam is voor jeugdigen tot en met 23 jaar waarbij eerdere hulpverlening niet is aangeslagen of lastig op gang komt, met (een vermoeden van) psychiatrie en problematiek op meerdere levensgebieden. Zo kunnen er problemen spelen op het gebied van school, daginvulling, verslaving, een licht verstandelijke beperking of problemen binnen het gezin. Het team bestaat uit behandelaren van verschillende disciplines (onder meer psychologen, psychiaters, gezinshulpverleners, systeemtherapeuten en pedagogen) uit verschillende organisaties.

Gemeenten, huisartsen, gecertificeerde instellingen en medisch specialisten kunnen verwijzen naar één van de teams van FACT jeugd Drenthe.

Indicatiecriteria

De indicatiecriteria om een jongere naar FACT te verwijzen zijn:

  • Het gaat om een jongere tot 23 jaar
  • Jongere heeft eerdere hulpverlening gehad, maar dat heeft onvoldoende opgeleverd
  • Er is sprake van (een vermoeden van) psychiatrische problemen

Aanmelden

Je kunt een cliënt aanmelden via Zorgdomein, of via de secretariaten van de verschillende teams. Neem bij twijfel of vragen gerust telefonisch contact op met een team in de buurt.
Vermeld bij je aanmelding de volgende gegevens:

  • Aanmelding FACT jeugd
  • Gegevens verwijzer
  • Naam en contactgegevens cliënt
  • Gezag cliënt
  • Woonsituatie / verblijfplaats cliënt
  • Globale hulpverleningsgeschiedenis
  • Omschrijving van problemen en reden hulpvraag FACT

FACT jeugd Drenthe; experts met verscheidene disciplines!

Logo Accare
Logo Cosis
logo Yorneo