bescherming-jongere-hoodie-3
wantrouwen-3
toekomst-3
intens-3
jongere-weet-het-niet-meer-3
ongelovig-3
nadenken-3

Privacyverklaring

Privacy

Hoe gaan we op deze website om met jouw gegevens?
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van mensen die deze website bezoeken. We houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op deze pagina informeren we je over hoe we op deze website omgaan met privacy.

Cookies

We registreren gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat bijvoorbeeld om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en welke webbrowsers gebruikt worden. Wij gebruiken deze gegevens om de website steeds beter te maken. Daarbij gebruiken wij cookies. Het gaat om analytische cookies die op jouw computer of telefoon geplaatst worden voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics. Als penvoerder van FACTjeugd Drenthe heeft Accare een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens.

Naam Cookie Gebruik Levensduur
_ga Geanonimiseerde statistieken 2 jaar
_gat Geanonimiseerde statistieken 24 uur
_gid Geanonimiseerde statistieken 24 uur

De geregistreerde gegevens zijn voor intern gebruik. We geven deze niet door aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Formulieren

Deze website maakt geen gebruik van formulieren. Er worden dan ook geen persoonsgegevens bewaard op deze site.

Logo Accare
Logo Cosis
logo Yorneo